Hei!

Minulle onkin paljon tullut yhteydenottoja, koskien kaksoisrooliani tässä työyhteisössä. Lienee siis syytä selventää asiasta tietämättömiä. Floor-Manager positiooni kuuluu organisaatiossamme eriasteiset turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvät tehtävät, joista en valitettavasti voi enempää avautua yhteisen turvallisuutemme nimissä. Toimenkuvaani näin suppeasti kuvaillen, se on ikään kuin yhdistelmä James Bondia ja talonmies Pikkaraista.

Tällä viikolla olen myös  alkanut siirtää vastuutehtäviäni kronologisesti ansioituneimmalle kollegalleni ja perehdyttänyt häntä Floor-Managerin vaativiin, mutta erittäin antoisiin tehtäviin. Olen oppinut ymmärtämään, miksi ihmisillä saattaa olla kutsumus poliittisiin, yhteistä hyvää edistäviin vastuullisiin tehtäviin. Minun työhöni vain ei liity politiikkoihin usein liitettävää varsin negatiivis-sävytteistä stigmaa. Nautinkin vankkumatonta ja varauksetonta arvostusta ja kunnioitusta työyhteisömme ja  koko yhteiskuntamme silmissä. Kiitos siis teille kaikille tästä luottamuksesta!

Mutta takaisin asiaan…teimme eilen ensimmäisen yhteisen simulaatio harjoituksen, joka onnistui täydellisesti! Harjoitteen idea oli tarkkailla yhdessä, ettei sähkölaite (mikroaaltouuni) ylikuumene ja aiheuta turvallisuusriskiä. Olen vuosia kehittänyt tätä toimintamallia yhdessä Paperiliiton edustajien kanssa. Menetelmää kutsutaan ns. Voikkaan-malliksi. Menetelmän kehittäminen on saanut alkunsa 2000-luvun puolivälissä, nimensä mukaisesti Voikkaalla UPM:n paperitehtaan alasajon yhteydessä.  Toimintamallin avulla paperiliiton lomautetut ja irtisanot työntekijät pystyvät ylläpitämään ja jopa kehittämään ammatillista osaamistaan, ollessaan pois työnsä äärellä. Paperimiehet  ovat jälleen palkankorotuksensa ansainneet, sen verran vaativaa ja ertityisosaamista heidän työsä edellyttää!

Toimintamallia voidaan myös soveltaa lapsi-perheissä, koti-ympäristön turvallisuuteen liittyvien asioiden sosiaalistamisessa. Oppiminen tapahtuu pedagogisesti ikävaiheeseen sopivalla tavalla, eli leikin varjolla. Olenkin neuvotellut toimintamallin mahdollisuuksista liittää osaksi suomalaista koulutusvientiä.  Pitkälle edenneitä neuvotteluja on jo käyty Pohjois-Korean, Kirgisian ja Turkulaisten  kanssa. Turkulaisten kanssa neuvotteluja on tosin vaikeuttanut materiaalin kääntäminen Turun-murteelle.

Floor-Managerin työnkuvaan kuuluu myös yhteiskuntamme infrastruktuurista huolehtiminen, erilaisten asiantuntija tehtävieni kautta. Puhdas juomavesi on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista ongelmista, erityisesti päiväntasaajan eteläpuolella, missä jatkuva kuivuus ja niukat pohjavesivarannot hankaloittavat miljoonien ihmisten arkea. Jotkut viisaat ovat myös arvioineet, että puhtaan veden luomat elämän perusedellytykset ovatkin ainoita ja todellisia syitä esimerkiksi löydettäessä luotaessa rauhan diplomatiaa Lähi-Idän konflikteissa. Puhdas juomavesi ei meillä  koti-Suomessakaan ole aina itsestään selvyys. Kuten muutaman vuoden takaisesta Nokian vesikriisistä voimme hyvin muistaa.

Tämän vuoksi olenkin alkanut kampanjoimaan  puhtaan juomaveden puolesta oppilaitoksessamme. Toimipisteessämme on tällä hetkellä noin 2000 opiskelijaa ja veden kulutus myös sen mukaista. Työssäni joudun huomioimaan myös Tampereen kehyskuntien asukkaita.

Minulta usein kysytään onko tämän kaiken yhteiskunnallisen ja ammatillisen  aktiivisuuden taustalla jokin idealismi tai ylevä aate. Vastaus ei kenties ole aina niin yksiselitteinen. On ihailtavaa, että toisilla riittää tarmoa ja aikaa auttaa hädässä olevia lähimmäisiään, vaikka he asuisivat toisella puolella maapalloa. Useat heitä jopa keräävät sponsoreita, joiden avulla he pystyvät toteuttamaan mittaviakin hankkeita, joista me kaikki olemme voineet nauttia sosiaalisen median aikakaudella . Palkakseen he saavat nähdä vilpitöntä lasten iloa ja käsin kosketella sitä vanhempien lisääntyvää uskoa ja toivoa paremmasta huomisesta. Siis jotain ainutkertaista mitä ei voida rahassa mitata! Oman toimintani lähtökohdat perustuvat kuitenkin puhtaasti pätemisen tarpeeseen.